Σημείωσε ακόμη ότι «η συνταγματική αναθεώρηση θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ευρύτερων συναινέσεων» και πρόσθεσε ότι «η Ν.Δ. βρίσκεται σε δύσκολη θέση όταν εμφανίζεται βασιλικότερη του βασιλέως για θέματα που έχουν λυθεί ανάμεσα στην Πολιτεία και την Εκκλησία».