Τετάρτη 24 Ιουλίου, 2019

Αν 151 υπάλληλοι και χρηματιζόμενοι ή όχι αποφασίζουν αντισυνταγματικά, ποιος και με τι τρόπο υπερασπίζεται τη δημοκρατία;

“ΑΡΘΡΟ 28
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
Απαντήσεις του είδους: ο πρόεδρος της δημοκρατίας, η δικαιοσύνη κι άλλα φαιδρά δεν λαμβάνονται υπόψη…

Σχολιάστε

Translate »