Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από μετά το 32ο λεπτό: