Στη Σουηδία σημειώνεται αύξηση της βίας σε περιοχές με υψηλή ανεργία, και άλλα κοινωνικά προβλήματα και οι χθεσινές ταραχές απηχούν εκείνες που είχαν σημειωθεί το 2013 στην πρωτεύουσα Στοκχόλμη, αν και δεν είναι σαφές τι ήταν αυτό που τις προκάλεσε.

Daniel Hood 🏛️@DanielHood1978

is getting what it deserves with Islamic migrants. You always get the gov’t you deserve unless you vote them out. Brexiteers had the courage fighting hard, Trump was voted in, Eastern/Central Europe stood its ground. Sweden has too many liberals https://www.youtube.com/watch?v=ZQbJ6gNrEH8 

TONYINBHAM@TT0121

SWEDEN IN FLAMES
Masked Gangs Have Rampaged Across four Swedish Cities Causing Chaos And Widespread Destruction Including Over 100 Cars And Vans Which were Set Alight.
Police Suspect That the ‘Riots’ Were Coordinated Via Social Media.

Instant News Alerts@InstaNewsAlerts

Dozens of vehicles have been set on fire in western in what appears to be a series of coordinated arson attacks; people dressed in all black fled the scenes.