Με αλλαγές στο πρόγραμμά τους θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά μετά την εισαγωγή για πρώτη φορά των εργαστηρίων δεξιοτήτων (στα δημοτικά σχολεία) και των αγγλικών (στα νηπιαγωγεία).

Με τα νέα εργαστήρια εισάγονται μαθήματα που αφορούν τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η παροχή πρώτων βοηθειών κ.α.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων θα κατανέμονται σε τρεις ώρες την εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων μαθημάτων.

Στις επόμενες δύο τάξεις (Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού) θα καταλαμβάνουν δύο ώρες διδασκαλίας ενώ στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού η διδασκαλία των εργαστηρίων θα γίνεται μια ώρα την εβδομάδα.

Στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού θα διδάσκεται δύο ώρες εβδομαδιαίως και δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) με τα Αγγλικά να διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα στις τέσσερις τελευταίες τάξεις των δημοτικών σχολείων.

Η Γλώσσα θα διδάσκεται 9 ώρες την εβδομάδα σε Α΄ και Β΄ Δημοτικού, 8 σε Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού και 7 σε Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Τα Μαθηματικά θα διδάσκονται πέντε ώρες την εβδομάδα στις δύο μικρότερες τάξεις και τέσσερις ώρες στις υπόλοιπες.

Η Ιστορία θα διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα για όλες τις τάξεις από την Γ΄ Δημοτικού και πάνω.

Η Φυσική θα διδάσκεται τρεις ώρες την εβδομάδα σε Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Πότε λήγει το διδακτικό έτος

Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020 – 2021:

α) Tο διδακτικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου

β) Η διδασκαλία των μαθημάτων λήγει στις 25 Ιουνίου.

Διάταξη για αναπληρωτές

Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π), που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, για την παραπάνω παράταση δεν απαιτούνται υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης εργασίας και ανάρτηση της περίληψης αυτής στη Διαύγεια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »