…Το 1917, η Αλίκη Μπέιλι (Alice Bailey, 1880-1949), πρώην σύζυγος αγγλικανού ιερέα, γίνεται μέλος της Θεοσοφικής Εταιρείας στην Ινδία, εισάγοντας νέες έννοιες στη θεοσοφία, που σήμερα έχουν γίνει πασίγνωστες, όπως: ο Υδροχοϊσμός, η Παγκόσμια Καλή Θέληση, η Μεγάλη Επίκληση, η Εσωτερική Αστρολογίαοι Τριάδες, και οι Επτά Ακτίνες, που υποτίθεται ότι της υπέβαλλε τηλεπαθητικά ο Μαχάτμα Τζβαλ Κουλ (Djwhal Khul) από το Θιβέτ.

Όλες αυτές τις ιδέες που δεν είναι παρά εμβληματικά εφευρήματα των αγγλοσαξονικών υπηρεσιών πληροφοριών, τις συναντάμε σήμερα σε όλη τη Δύση, αλλά οι περισσότεροι που τις ακολουθούν, δεν έχουν ιδέα ποιοι και κυρίως γιατί τις επινόησαν.

Διαφωνώντας με την Μπέσαντ, η Μπέιλι διώχθηκε από την Εταιρεία και μαζί με τον δεύτερο σύζυγό της, ίδρυσαν την περιβόητη εωσφορική οργάνωση Lucis Trust που αρχικά ονομαζόταν Lucifer Trust (Πίστη στον Εωσφόρο).

Σήμερα, η Lucis Trust είναι μια καλά οργανωμένη εμπορική επιχείρησηεπίσημα διαπιστευμένη σύμβουλος του ΟΗΕ, με παραρτήματα σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα… ( Ἀπό τό θέμα : Οι χαμένες φυλές και η Συναρχία: η σκοτεινή πλευρά της Ιστορίας ΠΩΣ ΟΙ ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΡΑΛΥΟΥΝ AΠΟ ΦΟΒΟ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΑΝΔΡΟΓΥΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ )

…Τόν Μάϊο τοῦ 1967,συγκλήθηκε ἕνα «συμβούλιο πολέμου»,στήν μάχη τοῦ Tavistock κατά τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ στό DeauvilIe τῆς Γαλλίας,ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἐπιστημονικῆς καί Τεχνολογικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝΑΤΟ καί τοῦ Ἰνστιτούτου Ἔρευνας Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς μέ ἕδρα τίς ΗΠΑ,μέ ἐπικεφαλής τόν Πρέσβη τῶν ΗΠΑ στό ΝΑΤΟ,Robert Strauz-Hupe.

Μέ τόν τίτλον «Διάσκεψις γιά τήν Ὑπερατλαντική Τεχνολογική Ἀνισορροπία  καί Συνεργασία»,περιελάμβανε τήν συμμετοχή τοῦ Harland Cleveland,μελλοντικοῦ πρέσβη τοῦ ΝΑΤΟ καί κορυφαίου συντονιστή τῶν φουτουριστικῶν δικτύων τοῦ Tavistock.Ὁ Willis Harman τοῦ Ἰνστιτούτου Ἔρευνας τοῦ Στάντφορντ,πού συνδέεται μέ τό Tavistock, (SRI)  καί ὁ Eric Trist συνεργάτης τοῦ Fred Emery.… ( ἐδῶ)

ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ στό ΝΑΤΟ Robert Strauz Hupe -μέ τόν Henry Kissinger

Μετὰ τὸ τέλος τοῦ 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ἐτέθη σὲ ἐφαρμογὴ τὸ τελευταῖο στάδιο τοῦ προαιώνιου σχεδίου, ποὺ ἀφορᾶ ἑνοποίηση τῆς ἀνθρωπότητας κάτω ἀπὸ τὰ σκῆπτρα μιᾶς παγκόσμιας ὑπερκυβέρνησης.

Ἡ ἐνότητα τῆς ἀνθρωπότητας θὰ ἦταν μιὰ ἀγαθὴ πρόθεση, ἐὰν πράγματι παγκοσμίως ὑπῆρχε ἐλεύθερη οἰκονομία, ἐλεύθερη παιδεία καὶ ἐπιστήμη, ἐλεύθερη πολιτική, ἀξιοκρατία, διαφάνεια κ.λπ.  Ὅταν ὅμως ἡ παγκόσμια οἰκονομία βρίσκεται στὰ χέρια μιᾶς κλειστῆς ὁμάδος, ὅταν οἱ πολιτικοὶ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὄργανα αὐτῆς τῆς ὁμάδος (κι ἂν κάποιος ἀντισταθῆ, ἔχει τὴν τύχη τοῦ Κέννεντυ), ὅταν ἡ παιδεία, ἡ ἔρευνα καὶ ἡ πληροφόρηση εἶναι κατευθυνόμενες, ὅταν κάποιοι ἄνθρωποι ἀποφασίζουν γιὰ τὸ μέλλον λαῶν ὁλόκληρων πίσω ἀπὸ κλειστὲς πόρτες, τότε δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀξιόπιστοι ὁ ΟΗΕ καὶ ἡ «Νέα ᾿Εποχή».

Σήμερα πιὰ γίνεται ἐντελῶς φωναχτὰ ἡ προπαγάνδιση τῆς «Νέας Τάξης» πραγμάτων. ἕνα σχέδιο αἰώνων φτάνει στὸ τέλος του. Προβάλλεται ἀπὸ παντοῦ ἡ «Νέα Ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου». Η ὁμάδα τῶν ἐξουσιαστῶν, ποὺ πάντα δρᾷ στὸ παρασκήνιο, αἰσθάνεται ἕτοιμη γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ… Μεσσία, ὑπὸ τὸν ἀνώδυνο τίτλο τῆς «Ἐπανεμφάνισης τοῦ Χριστοῦ»:

«… Ὁ Χριστὸς ποτὲ δὲν ἔφυγε πραγματικά, ἀλλὰ μόνο φαινομενικά, ὅσοι γνωρίζουν δὲ τὸν τρόπο, μποροῦν νὰ τὸν βροῦν ζῶντα σὲ φυσικὸ σῶμα. Κατοικεῖ στὰ “Ἰμαλάϊα, καὶ ἐργάζεται σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τοὺς δύο μεγάλους ᾿Αδελφούς Του, τὸν Μανοῦ καὶ τὸν Μαχατσόχαν». (Alice Bailey  «Μύηση ᾿Ανθρώπινη καὶ ᾿Ηλιακή», Lucis Trust 987, σελ. 56).

Στὸ τέλος τοῦ πολέμου ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση νὰ μπεῖ στὴν τελευταία του φάση τὸ Σχέδιο τῆς Παγκόσμιας Ὑπερκυβέρνησης καὶ μπῆκε σὲ κίνηση ἡ «Νέα ᾿Εποχὴ» καὶ ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν «᾿Επανεμφάνιση τοῦ Μεσσία»:

… Ποτὲ δὲν σερβίρεται στὴ Κοινὴ Γνώμη — ὅπως διδάσκει ἡ ᾿Ιστορία — ἕνα ψέμα καθ᾽ ὁλοκληρίαν. “Ἕνα ψέμα, μιὰ ἀπάτη, γιὰ νά γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴ μάζα, ἐπενδύεται κατὰ 1/3 μὲ ἁλήθειες, ὥστε νὰ ἰσχύει τὸ πανάρχαιο ρητὸ «μισὴ ἀλήθεια ὁλόκληρο ψέμα». Ἔτσι στὴν περίπτωση τῆς «Νέας ᾿Εποχῆς» λειτουργεῖ ὡς δόλωμα ὁ «Διαλογισμός». Δηλαδὴ ἡ «Νέα ᾿Εποχὴ» διὰ μέσου διαφόρων σχολῶν (καὶ κυρίως τῆς Σχολῆς ᾿Αρκέην) προπαγανδίζει τὴν … ἐκμάθηση τῆς «᾿ Επιστήμης τοῦ Διαλογισμοῦ». Μετὰ τὰ πρῶτα μαθήματα καὶ τὶς πρῶτες ἀσκήσεις διαλογισμοῦ ὁ νέος μαθητὴς ἀντιλαμβανόμενος τὴν ἀλήθεια τοῦ (μέχρι τότε ἄγνωστου σ᾽ αὐτὸν καὶ «μυστικιστικοῦ») διαλογισμοῦ, εἶναι πρόθυμος νὰ δεχθεῖ ὀτιδήποτε τοῦ πεῖ ἡ Σχολή καὶ ὑπακούει στὶς διδασκαλίες καὶ τὰ κηρύγματα τῆς «Νέας ᾿Εποχῆς».

Τό αἷμα τῆς Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου ῥέει στίς φλέβες τῶν ἀφυπνισμένων ψυχῶν”

Ἀπό : Ἡ Νέα Παγκόσμια Συνωμοσία ἐναντίον τοῦ Πολιτισμοῦ !

Τόν Μάϊο τοῦ 1967,συγκλήθηκε ἕνα «συμβούλιο πολέμου»,στήν μάχη τοῦ Tavistock κατά τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ στό DeauvilIe τῆς Γαλλίας,ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἐπιστημονικῆς καί Τεχνολογικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝΑΤΟ καί τοῦ Ἰνστιτούτου Ἔρευνας Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς μέ ἕδρα τίς ΗΠΑ,μέ ἐπικεφαλής τόν Πρέσβη τῶν ΗΠΑ στό ΝΑΤΟ,Robert Strauz-Hupe.

Μέ τόν τίτλον «Διάσκεψις γιά τήν Ὑπερατλαντική Τεχνολογική Ἀνισορροπία  καί Συνεργασία»,περιελάμβανε τήν συμμετοχή τοῦ Harland Cleveland,μελλοντικοῦ πρέσβη τοῦ ΝΑΤΟ καί κορυφαίου συντονιστή τῶν φουτουριστικῶν δικτύων τοῦ Tavistock.Ὁ Willis Harman τοῦ Ἰνστιτούτου Ἔρευνας τοῦ Στάντφορντ,πού συνδέεται μέ τό Tavistock, (SRI)  καί ὁ Eric Trist συνεργάτης τοῦ Fred Emery.

Συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Zbigniew Brzezinski,ὁ μελλοντικός σύμβουλος ἐθνικῆς ἀσφαλείας τοῦ Κάρτερ,πού τότε ἐργαζόταν ὡς ἐξωτερικός συνεργάτης τοῦ Συμβουλίου Προγραμματισμοῦ Πολιτικῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί ὁ Aurelio Peccei,ὁ μελλοντικός ἐπικεφαλής τοῦ Club τῆς Ρώμης,( κορυφαίου Μαλθουσιανοῦ ὁργανισμοῦ) καί τότε πρόεδρος τοῦ πιό σημαντικοῦ think tank τοῦ ΝΑΤΟ,τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ἰνστιτούτου.

………Τό συνέδριο χρησίμευσε γιά τήν ἐνημέρωσιν τοῦ δικτύου Tavistock,σχετικῶς μέ διάφορα «ἔργα πού εὑρίσκοντο σέ ἐξέλιξιν» καί γιά νά βοηθήσῃ στόν περαιτέρω καθορισμό τους.

Ὁ Emery ἀναφέρθηκε στό ἔργο τοῦ Trist καί τό δικό του,σχετικῶς μέ τίς θεωρίες «κοινωνικοτεχνικῶν συστημάτων». Ὁ Harman ἀνέπτυξε τό τότε τρέχον ἔργο τοῦ SRI Tavistock «The Images of Man» .. Ἐπιτεύχθηκε μία γενική συναίνεσις γιά ὁρισμένες «ἀρχές» : 

1) Ἡ προώθησις τῆς,ῤόκ-ναρκωτικά-σέξ ἀντι-κουλτούρας,σέ διάστημα λίγο περισσότερο ἀπό μία γενιά…αὐτό θά μποροῦσε νά σημάνῃ τό τέλος τοῦ δυτικοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦερματίζοντας αὐτό πού ἀναφέρεται ὡς «Ἐποχή τῶν Ἰχθύων» καί ἐγκαινιάζοντας τήν «Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου».

2) Ἡ «ἐπιστημονική πρόοδος»,ὅπως ὁρίζεται ἀπό τήν διαδοχική κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου σέ ὁλοένα καί ὑψηλότερους νόμους τοῦ σύμπαντος,πού τοῦ δίνει κυριαρχία πάνω στήν φύσιν,ἦταν νά τοποθετήσῃ τόν ἄνθρωπο σέ μειονεκτική θέσι,ὡς μέρος τῆς φύσεως,τῆς ὁποίας οἱ νόμοι ἦσαν ἀμετάβλητοι καί ἄγνωστοι.

3) Ὁ ὅρος «ἐπιστήμη» ἐπρόκειτο νά ἀντικατασταθῇ μέ τόν γενικῶς καθορισμένο ὄρο «τεχνολογία».στόν ὁποῖο ἔπρεπε νά δοθῇ μία ἔννοια διαχωρισμένη ἀπό τήν φυσική οἰκονομία.

4) Τά συστήματα διακυβερνήσεως πού ἰδρύθηκαν σέ προηγούμενα προ- βιομηχανικά καί βιομηχανικά πρότυπα,δέν θά λειτουργοῦσαν πλέον σ᾿αὐτή τήν «μετά-βιομηχανική» Νέα Ἐποχή. Ἡ κυβέρνησις θά ἔπρεπε νά ἐγκαταληφθῇ, τά ἔθνη-κράτη νά παραμερισθοῦν,καθώς ὁ ἄνθρωπος βρῆκε νέους,πιό «κατανοητούς τρόπους» ν᾿ἀντιμετωπίσῃ τό ἕνα καί τό ἄλλο.

…οἱ ἀναφορές ἀπό τούς συμμετέχοντες καί τά πρακτικά τοῦ συνεδρίου εἶναι μία δήλωσις μιᾶς νέας «ἠθικῆς» γιά τήν μετά-βιομηχανική ἐποχή,ἤ ὅπως ἀνέφεραν οἱ Boulding καί Harman,μία «εἰκόνα» γιά τήν ἐρχομένη ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου.

Τό 1968,ὁ Brzezinski δημοσίευσε τό «Ἡ Τεχνοτρονική Ἐποχή»,ἕνα σχεδόν δυσανάγνωστο ἔργο τό ὁποῖο στά πιό σαφῆ ἀποσπάσματα,ὑποστηρίζει ὅτι ἡ νέα «τεχνοτρονική ἐποχή» θά θέσῃ τίς βάσεις γιά μία «καλοπροαίρετη» δικτατορία ἀπό μία παγκόσμια ἐλίτ.

Ἡ κοινωνία,ἀναφέρει,θά χαρακτηρίζεται ἀπό μία «ἐπανάστασι τῆς πληροφορίας»,τόν «κυβερνοχῶρο» καί τήν ἀντικατάστασιν τοῦ «προσανατολισμοῦ τῶν ἐπιτευγμάτων» ἀπό μία «ἑστίασιν στήν ψυχαγωγία»έ βάσιν τά «φαντασμαγορικά θεάματα ( μαζικά ἀθλήματα,τηλεόρασιν) πού θά παρέχονται ὡς ὅπιο γιά τήν δημιουργία ὅλο καί περισσοτέρων,ἄνευ σκοποῦ,μαζῶν...Ἡ δυνατότητα ἐκτεταμένου χημικοῦ νοητικοῦ ἐλέγχου…θά ἀποτελέσῃ μία κοινωνική ἐρμηνεία τῶν κοινῶν κριτηρίων περιορισμοῦ καθώς καί τῆς χρήσεως.»

…Οἱ δηλώσεις τοῦ Brzezinski ἐπαναλαμβάνονται στό The Chasm Ahead,ἕνα βιβλίο τοῦ Aurelio Peccei,τοῦ ἀνθρώπου πού τοῦ ἀνέθεσε τό Tavistock,νά δημιουργήσῃ τό Club τῆς Ῥώμης,τόν ὑπέρ-ὁργανισμό γιά τήν παγκόσμια προώθησιν τοῦ Μαλθουσιανισμοῦ ( στειρώσεις,ἔλεγχος πληθυσμοῦ).

Ὁ ἄνθρωπος,λέει ὁ Peccei,«εἶναι ὁ ἐχθρός ἤ τύραννος τῶν περισσοτέρων μορφῶν ζωῆς…Ὁ ἄνθρωπος ἐφηῦρε τήν ἱστορία τοῦ κακοῦ δράκου,ἀλλά ἄν ὑπῆρχε ποτέ ἔνας κακός δράκος στήν γῆ,εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος».

…τόν Φεβρουάριο τοῦ 1980,ὁ Willis Harman εἶχε ἐπεξεργαστῆ ἐκ νέου τό θέμα «The images of Man» σέ ἐκλαϊκευμένη μορφή καί ἐκδόθηκε μέ τό ὄνομα τῆς βοηθοῦ του,Marilyn Ferguson,ὑπό τόν τίτλον The Aquarian Conspiracy.

Ἔγραψε ἡ Φέργκιουσον : «Οἱ κρίσεις πού βιώνουμε,μᾶς δείχνουν τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προδώσαμε τήν φύσινἜχουμε ἐξισώση τήν καλή ζωή μέ τήν κατανάλωσιν ὑλικῶν,ἔχουμε ἀπάνθρωπη ἐργασία καί τήν καταστήσαμε ἀσκόπως ἀνταγωνιστική…Τό παράδειγμα τῆς Συνωμοσίας τοῦ Ὑδροχόου,βλέπει τήν ἀνθρωπότητα νά εἶναι ἐνσωματωμένη στήν φύσι…Μόνο μέσῳ ἑνός νέου μυαλοῦ μπορεῖ ἡ ἀνθρωπότητα νά ἀναδιαμορφωθῇ»

Τό φυλλάδιο τῆς ἐκστρατείας τοῦ LaRouche,τοῦ 1980,προειδοποιοῦσε ὅτι αὐτό πού πρότειναν οἱ Ὑδροχοϊστές ἦταν νά ληστέψουν ἀπό τήν ἀνθρωπότητα τήν ἱερή ψυχή της,τήν ἐσωτερική αἴσθησι τῆς ἀνθρωπίνης ταυτότητος τοῦ ἀτόμου,τήν πίστιν του στίς δυνάμεις τῆς δημιουργικῆς λογικῆς καί νά τ᾿ἀντικαταστήσουν μέ μία τεχνητή «ψευδο-ψυχή»-τό πρότυπο τοῦ Ὑδροχόου… ( ἐδῶ)

Να καταργήσει όλες τις χριστιανικές παραδοσιακές θρησκείες προκειμένου να τις αντικαταστήσει με μια παγκόσμια θρησκεία βασισμένη στη λατρεία του ανθρώπουΝα καταργήσει όλα τα έθνη και την εθνική υπερηφάνεια προκειμένου να δημιουργηθεί μια παγκόσμια ταυτότητα και μια παγκόσμια υπερηφάνεια.

Να καταργήσει την οικογένεια όπως είναι γνωστή μέχρι σήμερα

Να καταστρέψει κάθε ατομική καλλιτεχνική και επιστημονική δημιουργικότητα για την εφαρμογή μιας παγκόσμιας κυβέρνησης, μιας νοοτροπίας.

μια νέα παγκόσμια θρησκεία και μια νέα κουλτούρα για όλους τους ανθρώπους.

Αν θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε το σχέδιο Blue Beam Project της NASA, πρέπει να επιστρέψουμε στο «ξημέρωμα της εποχής του Υδροχόου». Θυμάστε αυτό το τραγούδι; Αυτό το τραγούδι έλεγε, «Όταν η Σελήνη θα βρίσκεται στο έβδομο οίκο και ο Δίαςθα ευθυγραμμιστεί με τον Άρη, τότε η ειρήνη θα καθοδηγήσει τον πλανήτη μας και η αγάπη θα οδηγήσει τα αστέρια».

«Ἀρμονία καί κατανόησις,συμπάθεια καί ἄφθονη ἐμπιστοσύνη,ὄχι πιά ψεύδη καί χλευασμός Χρυσή ζωή μέ ὀνειρεμένα ὁράματα.Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ μαγικοῦ κρυστάλλου καί ἡ πραγματική ἀπελευθέρωσις τοῦ νοῦ.Ὑδροχόος,Ὑδροχόος…Αὐτή εἶναι ἡ αὐγή τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου…»

Αυτό σχετίζεται με το έτος 1982 που ήταν, τότε, το άνοιγμα για τη συνωμοσία της εποχής του Υδροχόουλίγο πριν από την εφαρμογή της νέας παγκόσμιας τάξης, που υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει κάποτε το 1983.

Για να επιτευχθεί αυτό το σχέδιο, η νέα παγκόσμια τάξη αλλάζει τους εθνικούς νόμους για να διασφαλίσει ότι οι χριστιανικές πεποιθήσεις και σύμβολα – όπως ο σταυρός, για παράδειγμα, θα καταστούν παράνομες και παραβατικές. Οι θρησκευτικές αργίες και οι τελετές θα αντικατασταθούν με γιορτές νέας εποχής σε όλο τον κόσμο.

Η νέα παγκόσμια τάξη σχεδιάζει επίσης την κατάργηση όλων των εθνικών νομισμάτων και τη μεταφορά εμπορίου σε ηλεκτρονικά μετρητά μέσω διαδικτύου υψηλής ταχύτητος.  …..

Για εκείνους που δεν θα αποδεχθούν τη νέα παγκόσμια τάξη, που θα την απορρίψουν, οι άνθρωποί της έχουν ήδη κατασκευάσει στρατόπεδα συγκέντρωσης,επανεκπαίδευσης και για αυτά τα στρατόπεδα, έχουν καθιερώσει αυτό που αποκαλούν «ταξινομήσεις ουράνιου τόξου» για τους φυλακισμένους της ΝΤΠ.

Το ουράνιο τόξο θεωρείται ως «γέφυρα» που οδηγεί στη σατανική αυτοκρατορία της νέας παγκόσμιας τάξης…( ὁλόκληρο τό θέμα Ποιό εἶναι τό ἑπόμενο βῆμα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »