Τήν παραίτησή του ἀπό τήν θέση τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου ὑπέβαλε χθές ὁ κ. Νότης Μηταράκης, ἡ ὁποία ἔγινε ἀμέσως ἀποδεκτή ἀπό τόν Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ἡ «Ἑστία» πρό δύο ἑβδομάδων εἶχε ἀποκαλύψει ὅτι ὁ κ. Μηταράκης ἐδέχετο πιέσεις νά παραιτηθεῖ, μέ ἀφορμή τότε τήν ἀνακοίνωση γιά ἵδρυση ἐφίππου ἀστυνομίας, ἀλλά τό ὑποβόσκον ζήτημα ἦταν οἱ ἀντιδράσεις γιά τίς νέες ταυτότητες. Ὁ Πρωθυπουργός τότε, ἄν καί εὑρισκόμενος στό Βίλνιους, ἔσπευσε νά διαψεύσει τόν ὑπουργό του, ἐνῷ ἀργότερα τόν εἰρωνεύθη δημοσίως σέ τηλεοπτική συνέντευξη. Στήν θέση του ἐτοποθετήθη ὁ ἀναπληρωτῆς ὑπουργός Ἀθλητισμοῦ, κ. Γιάννης Οἰκονόμου, ἐνῷ τήν θέση τοῦ τελευταίου ἐκάλυψε ὁ βουλευτής Κυκλάδων, κ. Γιάννης Βρούτσης.

Αὐτό πού ἔχει ἐνδιαφέρον, εἶναι τό παρασκήνιο τῆς ἀποπομπῆς τοῦ κ. Μηταράκη, διότι ἐν τέλει πρόκειται γιά καθαίρεση. Πολλά μέσα ἐνημερώσεως ἔσπευσαν νά τήν συνδέσουν μέ δημοσίευμα στόν Τύπο, πού ἀπεκάλυψε ὅτι τήν ὥρα πού ἐκαίγετο ἡ Ἑλλάς καί θρηνοῦσε τά πρῶτα θύματα ἀπό τίς πυρκαϊές, ὁ ὑπουργός ἔκανε καλοκαιρινές διακοπές σέ νησί τοῦ Αἰγαίου. Αὐτό ἀπεδείχθη προσχηματικό, διότι στήν πραγματικότητα ὁ λόγος πού ὁ Πρωθυπουργός τόν ἔπαυσε ἀπό τά καθήκοντά του, εἶναι ἡ κατακύρωσις τοῦ διαγωνισμοῦ γιά τήν ἔκδοση τῶν νέων ταυτοτήτων χωρίς προηγουμένως νά ἔχει ἐνημερώσει καί νά ἔχει λάβει τήν ἔγκριση ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου.

Τήν περασμένη Τρίτη, ὁ τέως ὑπουργός συνηντήθη μέ τόν Μητροπολίτη Πειραιῶς, κ.κ. Σεραφείμ, καί συνωμίλησε μέσῳ τηλεδιασκέψεως μέ τόν Μητροπολίτη Σερρῶν, κ.κ. Θεολόγο, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἐζήτησαν διευκρινίσεις γιά τίς νέες ταυτότητες, πού, βάσει τῶν δηλώσεων τοῦ κ. Μηταράκη, θά ἀρχίσουν νά ἐκδίδονται τό φθινόπωρο. Ὅπως εἶπε τότε ὁ κ. Μηταράκης, ἐνημέρωσε τούς δύο μητροπολῖτες, ὅτι οἱ νέες ταυτότητες «δέν περιέχουν κανένα δεδομένο πού θέτει σέ κίνδυνο τήν ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἤ προσβάλλουν, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη».

Τήν ἰδία ἡμέρα, Τρίτη, ὁ βουλευτής τῆς «Νίκης» κ. Κομνηνός Δελβερούδης εἶχε καταθέσει ἐρώτηση πρός τόν κ. Μηταράκη γιά τό ἐάν μαζί μέ τήν νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα θά ἀπονεμηθεῖ καί ἕνας μοναδικός ἀριθμός μητρώου πολίτου, μέσῳ τοῦ ὁποίου θά ταυτοποιεῖται. Ἡ «Νίκη» ἠρώτησε τόν ὑπουργό ἐάν θά μπορεῖ ὁ πολίτης μέ τήν παλιά ταυτότητα νά κάνει ἀγορές καί πωλήσεις καί νά συναλλάσσεται μέ τράπεζες καί νά κάνει χρήση τῶν ἐφαρμογῶν τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως (gov.gr). Ἐπίσης, τόν ἠρώτησε ἐάν θά εἶναι προαιρετική ἡ ἀπόκτησις τῶν νέων ταυτοτήτων γιά ἐκείνους πού λόγῳ συνειδήσεως «ἐναντιώνονται σέ αὐτές (ταυτότητες), ἐπιτρέποντας τήν ἀπόδειξη τῆς ταυτότητός τους μέ ἄλλο μέσο, ὅπως εἶναι τά διπλώματα ὁδήγησης». Ὁ ὑφυπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου, κ. Κώστας Κατσαφάδος, δέν ἠθέλησε νά ἀπαντήσει, ἐπικαλούμενος τό ἀπόρρητο τῶν πληροφοριῶν.

Ἐν τῷ μεταξύ, λίγη ὥρα πρίν ἀναγκασθεῖ νά ὑποβάλει τήν παραίτησή του, ὁ κ. Μηταράκης εἶχε σπεύσει νά ἐπιτεθεῖ στήν Ὁλλανδή εὐρωβουλευτή Σόφι Ἴν’τ Βέλντ μέσῳ Twitter, πού τοῦ ἤσκησε κριτική γιά τήν συνάντηση μέ ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας. «Ἐνδιαφέρον. Ἡ Κυβέρνησις διαβεβαιώνει ἕναν ἡγέτη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι τά νέα κρατικά ἔγγραφα ταυτότητος δέν θά προσβάλλουν τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη. Γιά ποιόν λόγο;», ἔγραψε ἡ εὐρωβουλευτής. Ὁ κ. Μηταράκης μέ ἐπικριτικό ὕφος τῆς ἀπήντησε ὅτι ἡ συνάντησις μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πού ἐκπροσωπεῖ ἑκατομμύρια μέλη, γιά νά συζητηθεῖ μία νέα κυβερνητική πρότασις, εἶναι «ἰντριγκαδόρικη». «Ἐνῷ ἡ συνάντηση μέ ὁποιαδήποτε εἰδική ΜΚΟ γιά νά συζητήσει τίς ἀνησυχίες της, θά ἦταν καθῆκον συνεργασίας μέ τήν κοινωνία τῶν πολιτῶν…», προσέθεσε.

Ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἀντίδρασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ, πρίν ἀπό περίπου δύο ἑβδομάδες, ὅταν ἠρωτήθη (μέ ἀφορμή τίς πρωτοβουλίες τοῦ κ. Μηταράκη) «στίς πόσες εὐκαιρίες καίγεται». Τότε εἶχε σπεύσει νά δηλώσει ὅτι ἔχει ἐμπιστοσύνη στούς ὑπουργούς καί ὅτι ὁ κ. Μηταράκης εἶχε κάνει ἐξαιρετική ἐργασία ὡς ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς καί θά συνεχίσει νά πράττει τό ἴδιο καί ἀπό τήν νέα του θέση! Μετά, ὅμως, ἀπό ἕνα δεκαπενθήμερο, τόν ἔθεσε ἐκτός Κυβερνήσεως, ἀξιολογῶντας προφανῶς μέ ἄλλο μάτι τήν ἐξαιρετική δουλειά του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »