Νέα δεδομένα για 15.000 δημοσίους υπαλλήλους
«Παράθυρο» για άµεση έξοδο στη σύνταξη, ακόµη και από την ηλικία των 55 ετών, ανοίγει πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 15.000 άνδρες ασφαλισµένους στο Δηµόσιο. Η απόφαση 317/2020 της Ολοµέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανοίγει τον δρόµο προς τη συνταξιοδότηση έως και 7 χρόνια νωρίτερα σε πατέρες που είχαν 25ετία ασφάλισης και ανήλικο παιδί έως το 2010, όπως γράφει η εφημερίδα “Έθνος”.

 

«Κρίσιµος χρόνος για την κατοχύρωση του νέου δικαιώµατος είναι η συµπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης έως την 31/12/2010. Τη χρονική στιγµή συµπλήρωσης της 25ετίας και πάντως έως την 31η ∆εκεµβρίου του 2010 είναι απαραίτητο να συντρέχει αθροιστικά και ανηλικότητα παιδιού. Ανήλικο θεωρείται το τέκνο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους εντός του οποίου συµπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του» διευκρινίζει ο δικηγόρος ∆ιονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης.

«Για παράδειγµα, κορίτσι που γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1990 θεωρείται από απόψεως θεµελίωσης δικαιώµατος ότι ενηλικιώνεται την 31η ∆εκεµβρίου 2008. Εάν ο πατέρας του είχε συµπληρώσει 25ετία ασφάλισης στο ∆ηµόσιο έως τις 31/12/2008, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί αξιοποιώντας το εν λόγω καθεστώς και όχι την 35ετία ή την 37ετία αν δεν τον συµφέρει ηλικιακά» εξηγεί ο ίδιος.

Αυξημένη σύνταξη πριν από τα 62: Αυτές είναι οι 22 «τυχερές» κατηγορίες
Τα νέα όρια
Η νέα ευκαιρία συνταξιοδότησης αφορά όλους όσοι θεµελιώνουν αναδροµικά συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31/12/2010. Για τη συµπλήρωση της επίµαχης 25ετίας µπορεί να προσµετρηθεί χρόνος στρατού και χρόνος τέκνων µε αναγνώριση. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης και σύµφωνα µε το σκεπτικό της, τα όρια ηλικίας αναπροσαρµόζονται στη βάση και της µεταβατικής περιόδου του 2015 ως εξής:

Πατέρες µε 25ετία και ανήλικο το 2010, γεννηµένοι πριν από τη 13η-8-1965, συνταξιοδοτούνται άµεσα.
Εάν είναι γεννηµένοι µετά τη 13η-8-1965, συνταξιοδοτούνται στα 55 έτη.
Εάν είναι γεννηµένοι το 1966, συνταξιοδοτούνται στα 56 έτη και 9 µήνες.
Εάν είναι γεννηµένοι το 1967, συνταξιοδοτούνται στα 58 έτη και 5 µήνες.
Εάν είναι γεννηµένοι το 1968, συνταξιοδοτούνται στα 60 έτη και 2 µήνες.
Εάν είναι γεννηµένοι το 1969, συνταξιοδοτούνται στα 61 έτη και 10 µήνες.
Για παράδειγµα, υπάλληλος που γεννήθηκε το 1963 και διορίστηκε στο ∆ηµόσιο το 1985, µε 2 ανήλικα παιδιά έως το 2010, έχει κατοχυρώσει το δικαίωµά του πριν από τις 31-122010. Προ της εν λόγω απόφασης θα µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί µε 35ετία σε ηλικία 61 ετών και 6 µηνών. Με τη νέα απόφαση µπορεί άµεσα να αποχωρήσει µε πλήρη σύνταξη. Κερδίζει 4,5 χρόνια.

Δηµόσιος υπάλληλος, πατέρας παιδιών που γεννήθηκαν το 1995. Ο ίδιος γεννήθηκε το 1964. Είχε ξεκινήσει τον ασφαλιστικό του βίο στο πρώην ΙΚΑ το 1984, ενώ το 1990 διορίστηκε στο ∆ηµόσιο. Είχε συµπληρώσει την 25ετία έως τις 31/12/2010. Μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61 ετών και 2 µηνών µε τις διατάξεις της 37ετίας. Κάνοντας χρήση της απόφασης, θα µπορεί να συνταξιοδοτηθεί άµεσα, καθώς συµπλήρωσε τα 50 το 2014. Κερδίζει 5 χρόνια και 2 µήνες.

Εκπαιδευτικός γεννηθείς τον Ιανουάριο του 1965, γονέας ανήλικων τέκνων γεννηθέντων το 1994, που διορίστηκε στο ∆ηµόσιο το 1986. Εχει συµπληρώσει την 25ετία έως τις 31/12/2011. Ο εν λόγω υπάλληλος θα µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών και 5 µηνών µε τις διατάξεις των γονέων, καθώς το όριο ηλικίας του, που ήταν το 52ο, άλλαξε µε το Ν. 4336/2015. Κάνοντας χρήση της απόφασης, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί άµεσα, επειδή συµπλήρωσε την ηλικία των 50 ετών πριν από τον Αύγουστο του 2015, ενώ µπορεί να εξαγοράσει ένα πλασµατικό έτος από τη στρατιωτική του θητεία ώστε να συµπληρώσει την 25ετία έως τις 31/12/2010. Κερδίζει 3 χρόνια και 5 µήνες.

Δηµοτικός υπάλληλος γεννηθείς τον ∆εκέµβριο του 1962, γονέας τέκνων που παρέµεναν ανήλικα έως τις 31/12/2010. ∆ιορίστηκε στο ∆ηµόσιο το 1983. Θα µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 60 ετών και 3 µηνών. Κάνοντας χρήση της απόφασης, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί άµεσα, καθώς συµπλήρωσε τα 50 πριν από τον Αύγουστο του 2015. Κερδίζει 2 χρόνια και 3 µήνες.

Δικαστική απόφαση – σταθμός: Ακατάσχετες οι συντάξεις
Η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαίωσε άνδρα δηµόσιο υπάλληλο µε 25ετία ασφάλισης (είχε εξαγοράσει πλασµατικά έτη της στρατιωτικής του θητείας) και ανήλικο τέκνο το 2010, ο οποίος ζητούσε να συνταξιοδοτηθεί από τα 50, όπως προέβλεπε ο νόµος για τις γυναίκες. Το ΓΛΚ είχε απορρίψει την αίτηση συνταξιοδότησής του, παραπέµποντάς τον στο όριο ηλικίας των 62 ετών.

Ευκαιρία εξόδου με 20ετία για τους τρίτεκνους

Η νέα ευκαιρία συνταξιοδότησης αφορά και τρίτεκνους άνδρες που θεµελιώνουν δικαίωµα ώστε να αποχωρήσουν µε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους τρίτεκνους και πολύτεκνους που µέχρι το 2010 είχαν συµπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Οι εν λόγω ασφαλισµένοι άνδρες δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας. Συγκεκριµένα:

Υπάλληλος που γεννήθηκε το 1966 και διορίστηκε στο ∆ηµόσιο το 1990 µε 3 παιδιά. Προ της εν λόγω απόφασης θα µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 60 ετών και 2 µηνών. Με τη νέα απόφαση µπορεί άµεσα να αποχωρήσει µε πλήρη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.
Εκπαιδευτικός πατέρας 3 παιδιών, που γεννήθηκε το 1964 και διορίστηκε το 1988. Θα µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 56 ετών και 9 µηνών µε τις διατάξεις για τους τρίτεκνους το 2011. Κάνοντας χρήση της απόφασης, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί άµεσα χωρίς όριο ηλικίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »