Πώς διαμορφώνεται το ύψος κάθε δανείου

Ανοίγει ξανά σήμερα στις 12:00μ.μ. το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) για τη συνέχιση της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12:00μ.μ. Οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυξάνονται κατά 300 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το παραπάνω ποσό, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, με τη συμμετοχή των τραπεζών, υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ.

Η Δράση «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» που τρέχει από τις 27 Απριλίου σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού σε πέντε μόλις ημέρες υποβλήθηκαν πάνω από 25.000 αιτήσεις για ποσά ύψους 3,5 δισ. ευρώ, όταν το όριο του προγράμματος έφτανε το 1,3 δισ.

Η υπερκάλυψη του προϋπολογισμού του προγράμματος, ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα να «κλείσει» την υποβολή νέων αιτήσεων, μέχρι να αξιολογηθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες οι ήδη υποβεβλημένες και να επαναπροσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις επιχειρηματιών που είχαν κάνει αιτήσεις σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονταν, για το ίδιο προϊόν. Δεκάδες ήταν και εκείνοι (κυρίως τουριστικές επιχειρήσεις) που υπέβαλαν αίτηση για επιδοτούμενο δάνειο, ενώ είχαν λάβει στο παρελθόν ενίσχυση μέσω ευρωπαϊκών πόρων.

Το πρόγραμμα παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με 100% επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Tα δάνεια θα χορηγούνται άμεσα από συνεργαζόμενες τράπεζες κατόπιν αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα της πλήρους επιδότησης επιτοκίου για δύο χρόνια, η επιχείρηση καταβάλλει μόνο το κεφάλαιο για 2 χρόνια. ενώ για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου επιδοτείται το 40% του επιτοκίου. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.

Το συγκεκριμένο σχήμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας λόγω πανδημίας COVID-19 – Εξέταση βάσει ενεργών ΚΑΔ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

–  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα  www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

– Στο αίτημα η επιχείρηση επιλέγει την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί. Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.

Το ύψος κάθε δανείου διαμορφώνεται ως εξής:

• Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή

• Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Διάρκεια Δανείου και περίοδος Χάριτος

–  Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου.

–  Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

– Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η κάθε Τράπεζα, στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης, καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης. Το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό

επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα παραμένει σταθερό. Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »