Ημέρα: 2 Οκτωβρίου 2023

Φ. Ζαΐμης: Άλματα ανάπτυξης με έμπρακτη στήριξης της επιχειρηματικότητας

Σχεδιάσαμε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων ενδυνάμωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της εξωστρέφειας, στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στην κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων,…

Translate »