Αναλυτικά όσα θέλετε να μάθετε
Σταδιακά και σε τακτά χρονικά διαστήματα αναμένεται να καταβάλλονται εντός Ιουλίου – πιθανότατα από περίπου 15 Ιουλίου και μετά – τα ποσά της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους έως και 534 ευρώ στους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή τον Ιούνιο. Όπως και τον Μάιο η ειδική αποζημίωση θα υπολογιστεί για τον Ιούνιο με βάση τις ημέρες της αναστολής δηλαδή 17,8 ευρώ ανά ημέρα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών και εργαζομένων θα υποβάλλονται στο σύστημα «Εργάνη» και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr από την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Εντός του διαστήματος αυτού θα υποβάλλουν αιτήσεις οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους στους οποίους επιτρεπόταν η αναστολή τον Ιούνιο:

 

εποχικά ξενοδοχεία – καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία
εστίαση
τουρισμός
μεταφορές
αθλητισμός
πολιτισμός

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταβολή της ειδικής αποζημίωσης ύψους έως και 534 ευρώ δεν αναμένεται να γίνει για όλους την ίδια ημερομηνία και σε μια πληρωμή, αλλά προγραμματίζονται διαδοχικές καταβολές ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τον όγκο των υποβληθεισών δηλώσεων και ανάλογα με το χρονικό διάστημα επαναλειτουργίας της επιχείρησης εντός του Ιουνίου. Εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων αναφέρουν πως οι διαδοχικές αυτές καταβολές θα μπορούσαν πιθανότατα να ξεκινήσουν από την μεθεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή στα μέσα Ιουλίου. Συνεπώς το σχέδιο είναι οι υποβληθείσες αιτήσεις να συγκεντρώνονται ανά τακτά διαστήματα και να εξοφλούνται σταδιακά, σύμφωνα με το Ethnos.gr

Δεδομένου ότι οι πληρωμές θα γίνονται σταδιακά, όσοι υποβάλλουν τις πρώτες ημέρες και μετά τις 7 Ιουλίου την υπεύθυνη δήλωσή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr, προφανώς αυτοί θα είναι που θα πληρωθούν και πρώτοι.

Πρόσφατα η αρμόδια Διεύθυνση του συστήματος Εργάνη είχε ανακοινώσει πως «η υποβολή του εντύπου Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας – Παρατάσεις / Οριστικές Διακοπές, για τον μήνα Ιούνιο και για τις επιχειρήσεις που μπορούν να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους θα πραγματοποιηθεί από 7/7/2020 έως και 31/7/2020. Η πληρωμή των εργαζομένων που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιείται σταδιακά και σε τακτά χρονικά διαστήματα».

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr ενώ οι εργοδότες στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Όσον αφορά στους εποχικούς, δήλωση πρέπει να υποβάλλουν τόσο οι εργαζόμενοι που επαναπροσλήφθηκαν όπως επίσης και όσοι δεν έχουν επαναπροσληφθεί. Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν επαναπροσληφθεί είτε επειδή το εποχικό ξενοδοχείο δεν θα ανοίξει καθόλου φέτος είτε επειδή καθυστέρησε να επαναλειτουργήσει, υποβάλλουν μονομερώς τις υπεύθυνες δηλώσεις τους από 7 Ιουλίου για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους έως και 534 ευρώ για τον Ιούνιο.

Στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr υποβάλλουν αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις τρεις κατηγορίες εποχικών εργαζομένων:

οι εργαζόμενοι που έχουν επαναπροσληφθεί στο εποχικό ξενοδοχείο ή στο τουριστικό λεωφορείο κι εφόσον ο εργοδότης τους δηλώνει από 7/7 σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας για τον Ιούνιο,
οι εργαζόμενοι που είχαν απασχοληθεί το 2019 σε εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση και δεν έχουν ακόμη επαναπροσληφθεί καθώς η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν έχει ακόμη επαναλειτουργήσει. Οι συγκεκριμένοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μονομερώς (χωρίς να απαιτείται δήλωση εργοδότη) από 7/7 για να λάβουν την ειδική αποζημίωση για τον Ιούνιο είτε για όλο το μήνα ή για την περίοδο μέχρι την επαναλειτουργία της επιχείρησης
οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν καθόλου φέτος υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μονομερώς από 7/7 (χωρίς να απαιτείται δήλωση εργοδότη)
Ταυτόχρονα, από 7/7 και μετά δηλώσεις στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr υποβάλλουν οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή από τον εργοδότη τους σε επιχειρήσεις:

εστίασης
τουρισμού
μεταφορών
αθλητισμού
πολιτισμού
Προσοχή, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρώτα υποβάλλει ο εργοδότης την δήλωση αναστολής της σύμβασης εργασίας στην «Εργάνη» και στη συνέχεια ο εργαζόμενος υποβάλλει την δική του δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr για να λάβει την ειδική αποζημίωση.

Εργαζόμενοι που έχουν επαναπροσληφθεί

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο σύστημα «Εργάνη» με την οποία δηλώνουν:

τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και
τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου
Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την υπεύθυνη δήλωση αυθημερόν στους εργαζόμενούς τους δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου στο «Εργάνη».

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr). Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη – τα οποία αντλούνται αυτόματα από το «Εργάνη» – και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης ενοικίου.

Εργαζόμενοι που δεν επαναπροσλήφθηκαν ακόμη

Οι εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι δικαιούνται την ειδική αποζημίωση από 1η Ιουνίου και έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης, σε περίπτωση που το εποχικό ξενοδοχείο ανοίξει αργότερα από ότι θα μπορούσε. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος υποβάλλει μόνος του δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr χωρίς να απαιτείται δήλωση του εργοδότη στην «Εργάνη».

Για παράδειγμα:

Εργαζόμενος υποχρεωτικώς επαναπροσληφθείς σε τουριστικό κατάλυμα εποχικής λειτουργίας, που επαναλειτούργησε στις 25 Ιουνίου, υποβάλλει μονομερή υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα από 1/6/2020 μέχρι 24/6/2020.

Από την 25/6/2020, ημερομηνία επαναλειτουργίας του εποχικού τουριστικού καταλύματος και σε κάθε περίπτωση μετά την επαναπρόσληψη του εν λόγω εργαζομένου, υπεύθυνος υποβολής δήλωσης αναστολής της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου είναι ο εργοδότης, δηλαδή το τουριστικό κατάλυμα.

Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο εργαζόμενος μετά την 25/6/2020 δεν υποβάλλει μονομερή υπεύθυνη δήλωση. Ο εργοδότης μπορεί για τον εν λόγω εργαζόμενο είτε να θέσει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή είτε να τον απασχολήσει υποβάλλοντας το έντυπο Ε4-συμπληρωματικός ωραρίου στο «Εργάνη».

Σε περίπτωση που η ίδια επιχείρηση επαναλειτουργήσει στις 15 Ιουλίου, ο εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης θα υποβάλει στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr δύο μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις, μία για το διάστημα από 1/6/2020 έως 30/6/2020 και μία για το διάστημα από 1/7/2020 έως 14/7/2020.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και των στοιχείων του εργοδότη τους που ήταν εργαζόμενοι και δεν επαναλειτούργησε – στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το σύστημα «Εργάνη» – και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης.

Αν το εποχικό ξενοδοχείο επαναλειτούργησε εντός του Ιουνίου – για παράδειγμα 29 Ιουνίου – κι εφόσον ο εργαζόμενος δεν τέθηκε σε αναστολή από τον εργοδότη του, θα λάβει την αναλογία της ειδικής αποζημίωσης για τις πρώτες 28 ημέρες του Ιουνίου, δηλαδή 17,8 ευρώ ανά ημέρα, που σημαίνει 498 ευρώ.

Αντίστοιχα αν το εποχικό ξενοδοχείο επαναλειτούργησε 15 Ιουνίου θα λάβει 267 ευρώ ειδική αποζημίωση από το κράτος, εφόσον δεν τεθεί σε αναστολή από τον εργοδότη του για το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Αν μπει σε αναστολή και το δεύτερο 15ήμερο θα λάβει 534 ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 13/7/2020 έως και 14/7/2020. Σε κάθε περίπτωση κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα Πληροφοριακά Συστήματα του υπουργείου Εργασίας και σχετικά αρχεία e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ και λοιπών συναρμόδιων φορέων.

Επισημαίνεται πως οι επιχειρήσεις ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, που επαναλειτουργούν υποχρεούνται κατά την επαναλειτουργία τους να επαναπροσλάβουν τους ίδιους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη τουριστική περίοδο 2019. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους εργαζόμενους δεν εκδήλωσαν με οποιοδήποτε τρόπο την πρόθεσή τους να επαναπροσληφθούν στον ίδιο εργοδότη έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο.

Εργαζόμενοι που δεν θα επαναπροσληφθούν

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν τη φετινή τουριστική περίοδο, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (απασχολήθηκαν την περσινή σεζόν) είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δικαιούνται 534 ευρώ για όλο τον Ιούνιο.

Σε αναμμένα κάρβουνα οι εργαζόμενοι

Στο μεταξύ, σε… αναμμένα κάρβουνα είναι οι εποχικοί εργαζόμενοι καθώς περιμένουν με αγωνία την λειτουργία της πλατφόρμας και την καταβολή των 534 ευρώ. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν πληρωθεί μόνο μια φορά τα 800 ευρώ – δηλαδή 2 επιδόματα ανεργίας – από την αρχή της πανδημίας και τίποτε άλλο.

Η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον τουρισμό – επισιτισμό κάνει λόγο για «αλαλούμ» και αναρωτιέται πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και κυρίως πότε θα γίνουν οι πληρωμές του Ιουνίου. «Αναρωτιόμαστε όλοι πότε θα γίνουν οι πληρωμές;», αναρωτιέται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Χότζογλου και συνεχίζει : «Το ζήτημα αφορά τους χιλιάδες εποχικά εργαζόμενους σε εποχικά ξενοδοχεία που θα πάρουν τέλος Ιουλίου τα 534 ευρώ του Ιουνίου».

Στον… αέρα είναι σύμφωνα με την Ομοσπονδία οι εποχικοί εργαζόμενοι σε 12μηνης λειτουργίας ξενοδοχεία. «Για τους εποχικά εργαζόμενους σε 12 μήνες λειτουργίας ξενοδοχεία υπάρχει ο Ν.1545/85 που υποχρεώνει την επαναπρόσληψη τους και δυστυχώς δεν αναφέρεται στις ρυθμίσεις. Τηρήστε τον Νόμο 1545/85 άρθρο 18 παρ. 6 που λέει πως είναι υποχρεωτική η επαναπρόσληψη και στους εποχικά εργαζόμενους στα 12μηνης λειτουργίας ξενοδοχεία αλλά και στον Επισιτισμό», τονίζει ο κ. Χότζογλου.

Η επίμαχη ρύθμιση του 1985 αναφέρει πως οι διατάξεις του 1983 περί υποχρεωτικής επαναπρόσληψης των εποχικά απασχολούμενων στα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας «έχουν εφαρμογή στους εποχιακά εργαζόμενους σε συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εποχιακής ή πλήρους λειτουργίας». Όπως εξηγεί ο δικηγόρος – εργατολόγος, Γιάννης Καρούζος «από τον συνδυασμό των δυο διατάξεων του 1983 και του 1985 προκύπτει υποχρέωση των ξενοδοχείων πλήρους λειτουργίας να επαναπροσλαμβάνουν τους εποχικά απασχολούμενους».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »