Σειρά δράσεων ανακούφισης δημοτών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της πανδημίας
του κορωνοϊού, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
προς τα τοπικά ΜΜΕ, ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος. Οι δράσεις αυτές
αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, κινούνται
παράλληλα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ανακοινώθηκαν μετά τη σταθεροποίηση των
δεδομένων που αφορούν στις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι προτάσεις που
κατατέθηκαν μετά από την ανοιχτή πρόσκληση της δημοτικής αρχής, εξετάστηκαν από την
αρμόδια επιτροπή, συντάχθηκε η σχετική εισήγηση και οι τελικές αποφάσεις ελήφθησαν μετά
από συνεργασία που πραγματοποιήθηκε με τις δημοτικές παρατάξεις που κατέχουν θέσεις
διοίκησης στο Δήμο Αιγιαλείας.
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος δήλωσε:
Τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για να εμποδίσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού
είχαν σημαντικές επιπτώσεις και στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Αιγιάλειας.
Για το λόγο αυτό ο Δήμος Αιγιαλείας, θέλοντας να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για
την επιστροφή στην κανονικότητα κάλεσε όλους τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς
φορείς να προβούν στην καταγραφή των επιπτώσεων που επέφερε η κρίση στον κλάδο τους
και ταυτόχρονα να προτείνουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη στήριξη του κλάδου
τους, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο (τοπική αρχή) αλλά και από την κεντρική εξουσία
(κυβέρνηση).
Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους όσοι από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκαν άμεσα
στο κάλεσμά μου συμβάλλοντας με τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους και τις ιδέες τους στη
διαμόρφωση ενός σχεδίου για την έξοδο από την κρίση της πανδημίας.
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών, το
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου, το Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου, την Επιτροπή Καταστημάτων
Εστίασης του Δήμου Αιγιαλείας, το Σύλλογο Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής
Αιγιάλειας, την Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας, το Σύλλογο Μηχανικών Αιγιαλείας, το Δικηγορικό
Σύλλογο Αιγίου, την εταιρία CAVINO και τον Εμπορικό Εισαγωγικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο
Αιγιαλείας.

Μελετώντας όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον
νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε εξαιτίας της πανδημίας, καθώς επίσης και τις
οικονομικές και διοικητικές δυνατότητες του Δήμου Αιγιαλείας, προτείνω τα κάτωθι :
Α)Για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, σύμφωνα με τα μέτρα
πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και για το χρονικό διάστημα της
αναστολής:
1)Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, τόσο για το χρονικό διάστημα της
αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων, όσο και για επιπλέον χρονικό διάστημα (2) δύο
μηνών ήτοι, έως την 31 η Ιουλίου 2020.
2)Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου τόσο για το χρονικό
διάστημα της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων όσο και για επιπλέον χρονικό
διάστημα (2) δύο μηνών ήτοι, έως την 31 η Ιουλίου 2020. Σε περίπτωση που έχει ήδη
καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος, για το χρονικό διάστημα της απαλλαγής, θα συμψηφίζεται με
μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
3)Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% τόσο για το χρονικό
διάστημα της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων όσο και για επιπλέον χρονικό
διάστημα (2) δύο μηνών ήτοι, έως την 31 η Ιουλίου 2020.
4)Μείωση κατά ποσοστό 40% των μισθωμάτων των δημοτικών ακίνητων που στεγάζονται
επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου.
5)Αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων στο Δήμο για την ενοικίαση κυλικείων εντός
σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.
6)Αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και μη επιβολή προσαυξήσεων με
προϋπόθεση την εξόφληση τους σε χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την άρση της
αναστολής λειτουργίας.
7)Αναστολή καταβολής δόσεων βεβαιωμένων οφειλών που τελούν υπό ρύθμιση. Μη επιβολή
προσαυξήσεων στις δόσεις αυτές και αποπληρωμή τους σε συνέχεια της τελευταίας δόσης
των εν ισχύ ρυθμίσεων.
8)Διατήρηση σε ισχύ των ρυθμίσεων που αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων, για τους
ανωτέρω λόγους. Θα συνεχιστεί η εμπρόθεσμη αποπληρωμή των δόσεων αυτών, όταν
εκλείψουν οι λόγοι αναστολής της καταβολής.
9)Αναστολή επιβολής κατασχέσεων για οφειλές προς το Δήμο έως τις 31-8-2020.
10)Επιβράβευση επιχειρηματιών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο με
μειωμένο τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της
οφειλής τους, με την έκδοση της άδειας.

11)Παραχώρηση χρήσης επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, όπου αυτό είναι εφικτό, για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις επιχειρήσεις εστίασης που η εφαρμογή των νέων μέτρων
λειτουργίας (απόσταση δύο μέτρων) περιορίζει κατά πολύ τη λειτουργία τους, χωρίς επιπλέον

επιβάρυνση τέλους κατάληψης. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του
διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου
αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και
πάντως όχι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Όπου η παραχώρηση αυτή δεν είναι
εφικτή θα επέλθει μείωση του τέλους κατάληψης έως 50%.
12)Πεζοδρόμηση δημοτικών οδών, με δυνατότητα επέκτασης του χώρου ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων στις άνω επιχειρήσεις εστίασης. Συγκεκριμένα, θα γίνουν πεζόδρομοι οι
κάτωθι οδοί :
α)Η οδός Κλεομένους Οικονόμου, από το ύψος της Τρίγωνης Πλατείας μέχρι την οδό
Μητροπόλεως, από τις 09:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ., έως 31-12-2020.
β)Η οδός Μητροπόλεως από τη συμβολή της με την οδό Κλεομένους Οικονόμου έως την οδό
Π. Χαραλάμπους, από τις 09:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ., έως 31-12-2020.
13)Θα επιδιωχθεί να γίνει μερική πεζοδρόμηση της οδού Ζωοδόχου Πηγής και συγκεκριμένα
από τη συμβολή της με την οδό Μιχαλοπούλου (λιθόστρωτο) έως τη συμβολή της με την οδό
Παυσανίου, από τις 07:00 μ.μ. έως τις 02:00 π.μ., έως 30-9-2020.
14)Οι παραλιακοί δρόμοι των υπόλοιπων παραλιακών δημοτικών διαμερισμάτων θα
πεζοδρομηθούν, σύμφωνα με τις προϋπάρχουσες αποφάσεις.
15)Η παραλιακή οδός Ποσειδώνος που οδηγεί στην Αλυκή θα μονοδρομηθεί, με κατεύθυνση
από το Παλαιό Τελωνείο (γραμμές ΟΣΕ) μέχρι τη συμβολή της με την προσφάτως διανοιγείσα
οδός Αλυκόβρυσης, στην οποία και θα διοχετευθεί η κίνηση των οχημάτων προς Αίγιο.
Καθόλη την έκταση της άνω οδού θα δημιουργηθεί παράλληλα με αυτήν πεζόδρομος, για την
ασφαλή κυκλοφορία των λουόμενων και των πεζών επισκεπτών της περιοχής, έως τις 30-9-
2020.
16)Δημιουργία ελεύθερου χώρου στάθμευσης εντός του νέου λιμένα Αιγίου, για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών της παραλίας Αιγίου.
17)Δημιουργία ελεύθερου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην Αλυκή για την εξυπηρέτηση
των λουόμενων και των επισκεπτών .
18)Επιδίωξη ανεύρεσης ενός επιπλέον χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης
του Αιγίου.
Β)Για τους αγρότες παραγωγούς
Με τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της
πανδημίας coved -19, σε συνδυασμό με την μείωση του κόστους λειτουργίας της υπηρεσίας
άρδευσης, λόγω της μεγάλης προσέλευσης που υπήρξε εκ μέρους των ιδιοκτητών για
καταγραφή των αρδευομένων εκτάσεων, αλλά και της μεγάλης έκπτωσης που δόθηκε από
τον εργολάβο ο οποίος, κατόπιν ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, ανέλαβε τη διαχείριση
της διαδικασίας άρδευσης, κατέστη δυνατή η μείωση των τελών άρδευσης, για τις περιοχές
των Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και ΕΡΙΝΕΟΥ.
Συνεπώς, έχοντας ως κύριο μέλημά μου την οικονομική βοήθεια και στήριξη της αγροτικής
παραγωγής της περιοχής μας, προτείνω οι νέες τιμές να διαμορφωθούν ως έξης :

Πάγιο άρδευσης : 4,50 ευρώ ανά έτος ή αρδευτική περίοδο. Ελάχιστη τιμή χρέωσης παγίου
500 τ.μ. (δηλ. μισό στρέμμα). Το πάγιο εφαρμόζεται συνολικά ανά ιδιοκτήτη αγροκτήματος-
καταναλωτή και όχι για κάθε ανεξάρτητο αγρόκτημα
Τιμές χρέωσης ανά στρέμμα :
α)14,00 ευρώ για αγροκτήματα που αρδεύονται από ανοικτού τύπου δίκτυα (αύλακες κ.λπ.)
αλλά αποκλειστικά με φυσική ροή ύδατος ( δηλ. ποτάμια , πηγές κ.λ.π.)
β)20,00 ευρώ για τα αγροκτήματα που χρησιμοποιούν ως μέσο παροχής ύδατος τις
γεωτρήσεις ή και μικτό σύστημα άρδευσης.
Για την περιοχή Φασουλέϊκα Ροδοδάφνης και λόγω ιδιαιτερότητας της περιοχής , η ΔΕΥΑ θα
παρέχει τις υπηρεσίες της για το ήμισυ περίπου της αρδευτικής περιόδου , επόμενος και η
τιμή χρέωσης προτείνεται να ορισθεί στα 7,50 ευρώ / στρέμμα.
Για τα αγροκτήματα που αρδεύονται από κλειστού τύπου δίκτυα (με υδρόμετρα κ.λ.π.) οι
τιμές χρέωσης ανά κυβικό θα διαμορφωθούν ως εξής :
Καταμέτρηση κατανάλωσης ανά έτος, (με έκδοση λογαριασμών έναντι, στο εξάμηνο και
εκκαθάριση στο έτος ).
Πάγιο : 35,00 €/ έτος .
 Από 0 έως 100 κυβικά: 0,20 ευρώ /κυβικό
 Από 101 έως 250 κυβικά: 0,25 ευρώ /κυβικό
 Από 251 έως 800 κυβικά: 0,27 ευρώ /κυβικό
 Από 801 κυβικά και άνω: 0,33 ευρώ /κυβικό
Σημειώνεται δε ότι αν συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς η καταγραφή των αρδευόμενων
εκτάσεων και από τους υπόλοιπους συνδημότες που δεν έχουν προβεί ακόμα στη σχετική
διαδικασία, θα καταστεί εφικτή περαιτέρω μείωση στο τιμολόγιο άρδευσης.
Γ) Προγραμματισμένες ενέργειες για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων για την
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
1)Εγγραφή εκπόνησης γεωλογικών μελετών στον επόμενο προϋπολογισμό, για τον
αποχαρακτηρισμό των κατολισθήσιμων οικισμών.
2)Διασφάλιση οικονομικών πόρων από εξωγενείς πηγές για αποπληρωμή των πιστωτών του
Δήμου, η πλειοψηφία των όποιων είναι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
μας.
3)Προώθηση έργων υποδομής μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας:
α) Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου, με τη σύνδεση του κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού
αποχέτευσης με τις παραλιακές κοινότητες (εσωτερικά δίκτυα).
β) Σύνδεση της Ολυμπίας Οδού με το νέο λιμάνι Αιγίου.
γ) Αξιοποίηση της λιμενικής ζώνης.

δ) Εκπόνηση μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου της Αιγιάλειας, όπου θα αποτυπώνεται η
υφιστάμενη κατάσταση και θα προσδιορίζονται οι μελλοντικές χρήσεις σε όλο το Δήμο
Αιγιαλείας (τουριστικές, οικιστικές, και βιομηχανικές περιοχές, μελλοντικές επεκτάσεις κ.α.).
ε) Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την εύρυθμη λειτουργία της νέας σιδηροδρομικής
γραμμής και της νέας εθνικής οδού.
4)Επαναλειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου Δωρίδος.
5)Κατασκευή σύγχρονης εγκατάστασης διυλιστηρίου για πόσιμο νερό στον ποταμό
Σελινούντα.
6)Διάνοιξη της οδού Αλυκόβρυσης για διαφυγή των οχημάτων προς το Αίγιο με σκοπό την
αποσυμφόρηση της παραλιακής οδού Αλυκής.
7)Έναρξη λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτου-Ροδοδάφνης.
Δ) Ενέργειες για τουριστική προβολή, προσέλκυση τουριστών, αύξησης της
επισκεψιμότητας και τόνωση της οικονομίας στην περιοχή μας.
1) Στοχευμένη διαφημιστική προβολή του Δήμου μας (διαφημιστική καμπάνια

pameaigialeia) για την ανάδειξη της περιοχής μας αναδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, τα

εξής πλεονεκτήματα:
 περιοχή υγειονομικά ασφαλής (covid free), με υγειονομική επάρκεια και ιατρικές
υπηρεσίες από δύο μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες στο Αίγιο και στο Ρίο καθώς και
από μία σύγχρονη μονάδα αιμοκάθαρσης στη Ροδοδάφνη Αιγιαλείας,
 εύκολα επισκέψιμη με επίγεια μέσα (αυτοκίνητο, προσεχώς τρένο),
 σε κοντινή απόσταση από μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Κόρινθο, Αγρίνιο, Μεσολόγγι
κ.α.) από τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ακόμα και ημερήσιων εκδρομών,
 με μεγάλη παραλιακή ζώνη,
 με καθαρές θάλασσες και με καταστήματα εστίασης και αναψυχής,
 με σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με προεξέχουσα τα Οινοξένεια
 με δυνατότητα ημερήσιων εκδρομών στο μοναδικό κατοικήσιμο νησί του Κορινθιακού
κόλπου στα Τριζόνια,
 με υπέροχες ορεινές διαδρομές για πεζοπορία στο φαράγγι του Βουραϊκού και
ημερήσια εκδρομή στα Καλάβρυτα με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο.
2) Αξιοποίηση των δομών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που υλοποιείται
μέσω της ΔΗΚΕΠΑ και εθελοντών ιατρών για άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων ιατρικών
περιστατικών που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου στους
επισκέπτες και τουρίστες του Δήμου Αιγιαλείας.
3) Αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχουν θεσπιστεί
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με συνεχή ενημέρωση για την τήρησή τους
ακόμα και μέσω της πλατφόρμας ενημέρωσης της ΔΗΚΕΠΑ, δημιουργία έτσι αίσθημα
ασφαλείας στους επισκέπτες και τουρίστες της περιοχής μας.

4) Επιδίωξη ειδικής έκπτωσης των διοδίων της Ολυμπίας οδού για διέλευση οχημάτων σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

5) Δημιουργία παρκινγκ στην παραλιακή ζώνη προς διευκόλυνση της πρόσβασης
επισκεπτών (τουριστικών λεωφορείων-Ι.Χ.).
6) Συντονισμένη αποκομιδή απορριμμάτων σε καθημερινή βάση και απολύμανση σε
τακτά χρονικά διαστήματα ιδιαιτέρως σε χώρους που γειτνιάζουν με τουριστικά
καταλύματα, παραλίες, χώρους αναψυχής και κοινόχρηστους χώρους.
Είναι γεγονός ότι τα άνω μέτρα που εκπονεί σήμερα ο Δήμος Αιγιαλείας για την ανακούφιση
των δημοτών και των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της πανδημίας, θα επιφέρουν
περαιτέρω επιδείνωση στις ήδη συρρικνωμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας και
μάλιστα σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας του.
Για να μπορέσουμε λοιπόν να ανταπεξέλθουμε στις οικονομικές υποχρεώσεις μας αλλά και
στις δεσμεύσεις μας θα απαιτηθεί να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση, συντονισμένα και
με επιμονή, μεγάλη χρηματοδότηση προκειμένου να στηρίξουμε οικονομικά τόσο τα ως άνω
μέτρα όσο και τυχόν άλλα που θα απαιτηθούν. Επιπρόσθετα δε θα χρειαστεί να προβούμε σε
τροποποίηση του σχεδιασμού μας σε σχέση με τις δαπάνες που έχουμε προγραμματίσει,
διαφυλάσσοντας τη μισθοδοσία των εργαζομένων μας και τη λειτουργία των υπηρεσιών μας.
Με επιμονή και συντονισμένα θα διεκδικήσουμε τα κονδύλια που απαιτούνται για να
χρηματοδοτηθούν τα έργα που περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιό μας για τη Διαχείριση
Αποβλήτων ώστε να μην ανατραπεί ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει.
Σημειωτέον δε ότι εκτός από τις τρέχουσες και έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου
μας, καλούμαστε να καλύψουμε και οικονομικές υποχρεώσεις του παρελθόντος και δη
αποπληρωμές δανείων, που ελήφθησαν από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Συγκεκριμένα,
παραλάβαμε δανειακές υποχρεώσεις ύψους 5.411.106 ευρώ, με υποχρέωση καταβολής
μηνιαίων δόσεων ύψους 30.917,63 ευρώ, πλέον των αναλογούντων τόκων.
Προκειμένου λοιπόν να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και να βοηθήσουμε τους
δημότες μας να ανακάμψουν από την οικονομική κρίση που επέφερε η πανδημία, θα
διεκδικήσουμε :
1)Να δοθεί στους Δήμους γενναία επιχορήγηση ώστε να ανταποκριθούνε στις αυξημένες
ανάγκες των δημοτών τους.
2)Να υπάρξει νομοθετική διάταξη για τη διαγραφή χρεών προς τους Δήμους και δη για όσους
αποδεδειγμένα έχουν οικονομική αδυναμία και να σταματήσουν οι κατασχέσεις και οι
πλειστηριασμοί επί παντός είδους αναγκαστικών εισπράξεων για μακροχρόνια άνεργους,
άπορους, ενταγμένους στο ΚΕΑ, για ΑΜΕΑ, για πολύτεκνους, για τρίτεκνους, για
μονογονεϊκές οικογένειες.
3)Να υπάρξουν μέτρα στήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους σε
αυτές.
4)Να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος όσων αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν
τους λογαριασμούς των εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
5)Να μειωθεί ο Φ.Π.Α. στην ηλεκτρική ενέργεια.

6)Να ενταχθεί ο Δήμος και η ΔΕΥΑ στο τιμολόγιο μεγάλου καταναλωτή της ΔΕΗ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »