Η εργασία από το σπίτι παρατείνεται για άλλον ένα μήνα
Σύμφωνα με νέα ΚΥΑ, η εργασία από το σπίτι παρατείνεται για άλλον ένα μήνα, για το 50% των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και, συγκεκριμένα, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Ειδικότερα, με νέα απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, γνωστοποιήθηκε η παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

“Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας(τηλεργασία), η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021.”

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »