Τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για να εμποδίσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού, είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην κοιν

ωνική και οικονομική ζωή και της Αιγιάλειας. Ειδικώς στο οικονομικό πεδίο γίνεται λόγος για οικονομικές επιπτώσεις που ίσως και να ξεπερνούν τις αντίστοιχες από την οικονομική κρίση της περιόδου του 2010. Για την επάνοδο  σε μια κανονικότητα οφείλουμε να εκπονήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο για να αντιμετωπίσουμε συντονισμένα και ολοκληρωμένα τις επιπτώσεις που επέφερε ή θα επιφέρει αυτή η κρίση στην τοπική μας κοινωνία. Το Τοπικό Σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Καταγραφή των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, επαγγελματικών κλάδων και εργαζομένων που επλήγησαν και λήψη μέτρων υποστήριξή τους.   
  • Καταγραφή των τομέων οικονομικής δραστηριότητας που θα επηρεαστούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και λήψη μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων και την ενίσχυσή τους.
  • Μελέτη και καταγραφή των επιπτώσεων στη λειτουργία του Δήμου και λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
  • Καταγραφή κάθε άλλης επίπτωσης που θα επηρεάσει αρνητικά άμεσα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα την τοπική οικονομική ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αιγιαλείας καλεί τους τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς Φορείς (Εργατικό Κέντρο, Επιμελητήριο Αχαΐας, Εμπορικό Σύλλογο, Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής, Επιστημονικούς Συλλόγους, Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών κ.ά.) να προχωρήσουν στη καταγραφή των επιπτώσεων που επέφερε η κρίση στον κλάδο τους και στη διαμόρφωση προτάσεων για την ταχύτερη δυνατή έξοδο από την κρίση. Καλούνται όλοι οι ως άνω φορείς,  να αποστείλουν τα άνω στοιχεία, έως τις 4 Μαΐου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση topikosxedio@aigialeia.gov.gr  

(τηλέφωνα επικοινωνίας 26910-61063 εσωτ. 4, από 9:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.).

Εν συνεχεία, σε επιμέρους συναντήσεις και σε συσκέψεις με τη συμμετοχή όλων θα οριστικοποιηθεί το «Τοπικό Σχέδιο Εξόδου από την Κρίση» το οποίο θα περιλαμβάνει:

  • Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την στήριξη κάθε δραστηριότητας, επαγγελματικού και επιχειρηματικού κλάδου.
  • Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλογούν σε κάθε κλάδο, ώστε να τύχει στήριξης, αλλά και να συμβάλλει στην ταχύτερη δυνατή τοπική ανάκαμψη. 
  • Τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβει κάθε Φορέας για τη στήριξη των μελών του και της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. 
  • Τις τυχόν διεκδικήσεις για τη λήψη μέτρων υποστήριξης από άλλους μη τοπικούς Φορείς.

«Με τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη θα ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση. Ενωμένοι θα  τα καταφέρουμε» τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερόπουλος και καλεί τους τοπικούς Φορείς να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός φιλόδοξου Τοπικού Σχεδίου εξόδου από την Κρίση.    

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »