Κατά την περίοδο 2014-2020, χορηγήθηκαν 4 δισ. ευρώ στον τομέα του τουρισμού
Έρευνα προκειμένου να εξετάσει το κατά πόσον η Κοινοτική χρηματοδότηση για δημόσιες επενδύσεις στον τουρισμό υπήρξε αποτελεσματική, το αν η στήριξη προς τον τομέα του τουρισμού πριν από την πανδημία ήταν κατάλληλη, αλλά και με ποιον τρόπο η ΕΕ επιδιώκει να περιορίσει τον αντίκτυπο της κρίσης του κορωνοϊού θα διενεργήσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σημειώνεται πως το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ για τον τουρισμό προέρχεται από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Κατά την περίοδο 2014-2020, τα δύο αυτά ταμεία χορήγησαν από κοινού 4 δισ. ευρώ στον τομέα του τουρισμού. Μέχρι στιγμής, έχουν συγχρηματοδοτήσει σχεδόν 10.000 έργα που καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από ενέργειες προώθησης έως δραστηριότητες στους τομείς της φιλοξενίας, των υποδομών και της ανάπτυξης τοπικών αξιοθέατων.

Στόχος της εν λόγω πολιτικής τουρισμού της ΕΕ είναι να διατηρηθεί η θέση της Ευρώπης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, μεγιστοποιώντας παράλληλα τη συμβολή του κλάδου στην ανάπτυξη και την απασχόληση και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Το 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η περιοχή του κόσμου με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Ενδεικτικά, εκτιμάται πως ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ΑΕΠ και το 12 % του συνόλου των θέσεων εργασίας στην ΕΕ.

Ωστόσο, το 2020, η πανδημία έθεσε σε κίνδυνο περισσότερες από 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού, ενώ πολλές επιχειρήσεις και δορυφορικές δραστηριότητες εκτέθηκαν στον κίνδυνο πτώχευσης.

Η ΕΕ στηρίζει επί του παρόντος τον τουρισμό με μέτρα αντιμετώπισης της συρρίκνωσης της ρευστότητας στον κλάδο και εναρμονισμένα κριτήρια και διαδικασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς και χωρίς περιορισμούς ελεύθερης κυκλοφορίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναζήτησης τρόπων ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της τουριστικής βιομηχανίας της ΕΕ στους οικονομικούς κλυδωνισμούς, η Κομισιόν εντόπισε περισσότερο μακροπρόθεσμες προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση και την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων εταιρειών του κλάδου.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα εξετάσει κατά πόσον η ενωσιακή χρηματοδότηση για τον κλάδο έχει μέχρι στιγμής δαπανηθεί αποτελεσματικά και θα διενεργήσει επισκόπηση των μέτρων που έλαβε η Επιτροπή για τον περιορισμό του αντικτύπου της κρίσης της COVID-19 στον τουρισμό.

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν το έργο που επιτελεί η Επιτροπή για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης που παρέχει η ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για δημόσιες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.

Επιπλέον, οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν μια σειρά δημόσιων έργων τα οποία χρηματοδοτήθηκαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και έχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσον παραμένουν οικονομικά βιώσιμα.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα δημοσιευθούν στο τρίτο τρίμηνο του 2021 και στόχος είναι να συμβάλουν ουσιαστικά στην επικαιροποίηση της στρατηγικής της Κομισιόν για την τουριστική βιομηχανία της ΕΕ κατά την περίοδο μετά την κρίση του κορωνοϊού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »