«Ηχηρή» απάντηση στην «κυβέρνηση λοιμωξιολόγων» και σε όσους ισχυρίζονται ότι «τα οφέλη είναι περισσότερα από τους κινδύνους» είναι τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε σε έκθεση της η EudraVigilance. Στην έκθεση της, έως τις 22 Μαΐου του 2021 αναφέρονται 12.184 θάνατοι και 1.196.190 παρενέργειες συνολικά μετά τη χορήγηση 4 πειραματικών κατά του κορωνοϊού (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson).


Ποια είναι η EudraVigilance

Η EudraVigilance είναι ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις ύποπτες αναφορές παρενεργειών των φαρμάκων, στην οποία καταγράφονται και οι αναφορές των θανάτων και των παρενεργειών των πειραματικών «εμβολίων» για την COVID-19.

Όπως δηλώνει η Eudra Vigilance σχετικά με τη βάση δεδομένων της: «Αυτός ο ιστότοπος ξεκίνησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το 2012 για να παρέχει πρόσβαση στο κοινό σε αναφορές για υποψίες ανεπιθύμητων ενεργειών (επίσης γνωστές ως ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες). Αυτές οι αναφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Eudra Vigilance από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων και από τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν στις σχετικές άδειες κυκλοφορίας για τα προϊόντα τους».

Η Eudra Vigilance λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2001.

Συνοπτικά και αναλυτικά οι παρενέργειες ανά εμβόλιο

•Συνεργάτης της Health Impact News ανέλαβε να καταγράφει τις αναφορές των παρενεργειών για καθένα από τα 4 πειραματικά εμβόλια που χορηγούνται στην Ευρώπη.

•Στους πίνακες που ακολουθούν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στον συνολικό αριθμό των παρενεργειών και στον αριθμό τους που προκύπτει από την παράθεση των παρενεργειών και των θανάτων κατά όργανα ή συστήματα.

•Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εμβολιασθέντες παρουσίασαν περισσότερες από μία παρενέργειες οι οποίες καταγράφονται στα αντίστοιχα όργανα ή συστήματα, για λόγους μελέτης των παρενεργειών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εμφανίσει 3 παρενέργειες, αυτές καταγράφονται σε τρία διαφορετικά πεδία του πίνακα των παρενεργειών, αλλά δεν προσμετρώνται τρεις φορές στο συνολικό αριθμό των παρενεργειών.

• Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των θανάτων: ορισμένοι θάνατοι οφείλονται στη συνέργεια πολλών αιτιών που θίγουν διάφορα όργανα και, συνεπώς, καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία για λόγους μελέτης, αλλά δεν προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των θανάτων.

1. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ PFIZER εμβόλιο mRNA: Tozinameran (κωδικός BNT162b2, Comirnaty):

ΘΑΝΑΤΟΙ: 5.961 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 452.779(έως 22/05/2021)

Αναλυτικά:

128.031 Γενικές διαταραχές του τρόπου και τόπου χορήγησης – συμπ. 1.909 θάνατοι
81.748 Διαταραχές του νευρικού συστήματος -συμπ. 616 θάνατοι
65.326 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού- συμπ. 71 θάνατοι
41.214 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος -συμπ. 216 θάνατοι
21.101 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού -συμπ. 53 θάνατοι
18.597 Διαταραχές Αναπνευστικού, θώρακα, μεσοθωρακίου -συμπ. 697 θάνατοι
13.948 Λοιμώξεις -συμπ. 648 θάνατοι
13.531 Διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος -συμπ. 59 θάνατοι
11.459 Διαταραχές Αγγειακές -συμπ. 225 θάνατοι
10.374 Υπό έρευνα -συμπ. 221 θάνατοι
9.828 Διαταραχές Καρδιακές -συμπ. 735 θάνατοι
7.978 Διαταραχές Ψυχιατρικές -συμπ. 94 θάνατοι
6.266 Διαταραχές Οφθαλμολογικές-συμπ. 14 θάνατοι
5.468 Διαταραχές ωτός και λαβυρίνθου -συμπ. 3 θάνατοι
4,821 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές -συμπ. 81 θάνατοι
4.802 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος -συμπ. 31 θάνατοι
3.354 Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης -συμπ. 120 θάνατοι
1.570 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού -συμπ. 3 θάνατοι
1.342 Διαταραχές Νεφρών και Ουροφόρων οδών -συμπ. 93 θάνατοι
663 Κοινωνικές συνθήκες – συμπ. 9 θάνατοι
327 Άλλες Διαταραχές -συμπ. 27 θάνατοι
279 Διαταραχές Εγκυμοσύνης, λοχείας, περιγεννητικές -συμπ. 7 θάνατοι
250 Νεοπλάσματα (καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα, συμπ.κύστεις και πολύποδες) επιδείνωση ή πρόκληση –συμπ.15 θάνατοι
183 Ενδοκρινικές διαταραχές
160 Συμβάματα λόγω χειρουργικών και ιατρικών διαδικασιών -συμπ. 10 θάνατοι
88 Διαταραχές λόγω προβληματικών προϊόντων
71 Διαταραχές Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές -συμπ. 4 θάνατοι
2. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ«ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ MODERNA
Πειραματικό εμβόλιο mRNA: mRNA-1273 ( CX-024 414)

ΘΑΝΑΤΟΙ: 3.365 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 72.596 (έως 22/05/2021)

Αναλυτικά:

20.774 Γενικές διαταραχές του τόπου και τρόπου χορήγησης – συμπ.1.480 θάνατοι
12.314 Διαταραχές νευρικού συστήματος – συμπ. 339 θάνατοι
9.149 Μυοσκελετικού συστήματος καιΣυνδετικού ιστού – συμπ.62 θάνατοι
6.305 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος – συμπ.108 θάνατοι
3.726 Διαταραχές Δέρματος και υποδόριου ιστού – συμπ. 23 θάνατοι
3.513 Διαταραχές Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου – συμπ.306 θάνατοι
2.392 Λοιμώξεις – συμπ.183 θάνατοι
2.045 Καρδιακές διαταραχές – συμπ. 370 θάνατοι
1.925 Αγγειακές διαταραχές
1.743 Υπό έρευνα – συμπ.θάνατοι
1.375 Ψυχιατρικές διαταραχές – συμπ.51 θάνατοι
1.292 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές – συμπ. 63 θάνατοι
1.335 Διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος- συμπ. 22 θάνατοι
997 Οφθαλμικές διαταραχές – συμπ. 4 θάνατοι
816 Διαταραχές μεταβολισμού και της θρέψης – συμπ.64 θάνατοι
718 Διαταραχές αυτιού και λαβύρινθου
691 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος – συμπ. 4 θάνατοι
468 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών – συμπ. 40 θάνατοι
235 Λόγω χειρουργικών και ιατρικών διαδικασιών – συμπ.26 θάνατοι
175 Διαταραχές Αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού – συμπ.1 θάνατος
129 Διαταραχές διάφορες – συμπ.8 θάνατοι
83 Διαταραχές Εγκυμοσύνης, Λοχείας και Περιγεννητικές καταστάσεις
77 Νεοπλάσματα (καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα, συμπ.κύστεις και πολύποδες) επιδείνωση ή πρόκληση – συμπ.11 θάνατοι
37 Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος – συμπ.1 θάνατος
12 Διαταραχές Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές– συμπ.2 θάνατοι
11 Διαταραχές λόγω προβληματικών προϊόντων
3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ASTRAZENECA
Πειραματικό εμβόλιο: AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19)

ΘΑΝΑΤΟΙ: 2.489 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 655.534 (έως 22/05/2021)

Αναλυτικά:

178.037 Γενικές διαταραχές του τόπου και τρόπου χορήγησης– συμπ. 685 θάνατοι
141.437 Διαταραχές νευρικού συστήματος– συμπ. 388 θάνατοι
104.075 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού– συμπ. 25 θάνατοι
69.826 Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος– συμπ. 116 θάνατοι
29.750 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού– συμπ. 14 θάνατοι
21.237 Διαταραχές Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου– συμπ. 278 θάνατοι
13.832 Λοιμώξεις – συμπ. 163 θάνατοι
13.474 Υπό έρευνα– συμπ. 50 θάνατοι
12.790 Αγγειακές διαταραχές– συμπ. 168 θάνατοι
12.272 Ψυχιατρικές διαταραχές– συμπ. 21 θάνατοι
10.591 Οφθαλμικές διαταραχές– συμπ. 8 θάνατοι
9.748 Διαταραχές Καρδιακές – συμπ. 311 θάνατοι
8.405 Διαταραχές Μεταβολισμού και Θρέψης– συμπ. 35 θάνατοι
7.200 Διαταραχές Αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος– συμπ. 100 θάνατοι
6.740 Διαταραχές του αυτιού και του λαβύρινθου
5.870 Κακώσεις, δηλητηριάσεις, επιπλοκές– συμπ. 46 θάνατοι
3.327 Διαταραχές Αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού
2.409 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος– συμπ. 9 θάνατοι
2.264 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών– συμπ. 20 θάνατοι
498 χειρουργικές και ιατρικές διαδικασίες – συμπ. 15 θάνατοι
396 Διαταραχές διάφορες – συμπ. 20 θάνατοι
222 Νεοπλάσματα (καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα, συμπ.κύστεις και πολύποδες) επιδείνωση ή πρόκληση – συμπ. 6 θάνατοι
217 Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος– συμπ. 2 θάνατοι
156 Διαταραχές Εγκυμοσύνης, Λοχείας και περιγεννητικές – συμπ. 3 θάνατοι
103 Διαταραχές Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές – συμπ. 2 θάνατοι
76 Διαταραχές λόγω προβληματικών προϊόντων
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ J&J

Πειραματικό εμβόλιο: JANSSEN (AD26.COV2.S) της JOHNSON & JOHNSON

ΘΑΝΑΤΟΙ: 369 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 15.281(έως 22/05/2021)

Αναλυτικά:

3.619 Γενικές διαταραχές στον τόπο και τρόπο χορήγησης – συμπ. 97 θάνατοι
3.051 Διαταραχές του νευρικού συστήματος – συμπ. 48 θάνατοι
2.368 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού – συμπ. 12 θάνατοι
1.302 Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος – συμπ. 11 θάνατοι
1.134 Υπό έρευνα – συμπ.23 θάνατοι
917 Αγγειακές διαταραχές – συμπ.46 θάνατοι
637 Αναπνευστικού συστήματος, θώρακα, μεσοθωρακίου – συμπ. 29 θάνατοι
324 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού – συμπ. 1 θάνατος
264 Καρδιακές διαταραχές – συμπ. 34 θάνατοι
245 Λοιμώξεις – συμπ.8 θάνατοι
214 Συμβάματα κατά χειρουργικές και ιατρικές διαδικασίες – συμπ. 20 θάνατοι
209 Κακώσεις, δηλητηριάσεις, επιπλοκές – συμπ. 6 θάνατοι
191 Οφθαλμικές διαταραχές – συμπ. 2 θάνατοι
181 Ψυχιατρικές διαταραχές – συμπ. 3 θάνατοι
145 Διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος – συμπ. 10 θάνατοι
104 Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης – συμπ. 10 θάνατοι
77 Διαταραχές αυτιού και λαβύρινθου
69 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών – συμπ. 4 θάνατοι
62 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού
51 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος
38 Διαταραχές διάφορες – συμπ.2 θάνατοι
12 Νεοπλάσματα (καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα, συμπ.κύστεις και πολύποδες) επιδείνωση ή πρόκληση
8 Συγγενείς, οικογενειακές και γενετικές διαταραχές
8 Διαταραχές λόγω προβληματικών προϊόντων
7 Διαταραχές Εγκυμοσύνης, Λοχείας και περιγεννητικές
5 Διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος – συμπ. 1 θάνατος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »