Ρύθμιση οφειλών του δημοσίου έως και 20 χρόνια Το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών που θα αντικαταστήσει όλα τα έκτακτα σχέδια ρύθμισης που ακολούθησαν το νόμο Κατσέλη του 2010 μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο και για οφειλέτες που χρωστούν περισσότερα χρήματα στο δημόσιο απ’ ό,τι στις τράπεζες. Ο νέος νόμος πλαίσιο δίνει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το 60% των συνολικών οφειλών τους να αναζητήσουν ρύθμιση του συνόλου των χρεών τους. Αν υποτεθεί λοιπόν ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξυπηρετεί έστω και με κάποια καθυστέρηση τις οφειλές του στις τράπεζες αλλά δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις οφειλές του προς το δημόσιο ( εφορίες ασφαλιστικά ταμεία ΔΕΚΟ δήμους κλπ) και έχει αποδεδειγμένα αδυναμία πληρωμής, μπορεί να ζητήσει να υπαχθεί σε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης οφειλών. Μετά την αίτηση θα πρέπει να αποδεχθούν την αίτηση διευθέτησης η πλειοψηφία των οφειλετών, δηλαδή οι οφειλέτες που κατέχουν τουλάχιστον το 60% του χρέους του. Αν λοιπόν οι οφειλές προς το δημόσιο υπερβαίνουν τις οφειλές προς τις τράπεζες, τότε θεωρείται βέβαιο ότι το δημόσιο θα δεχθεί την εξωδικαστική διευθέτηση οφειλών με ένα ορίζοντα χρόνου αποπληρωμής έως και 20 χρόνια. Προϋπόθεση για να δεχθεί ακόμη και το δημόσιο μια τέτοια γενναία ρύθμιση είναι να διαπιστωθεί ότι το ποσό από τις οφειλές που θα εξασφαλίσει σε ορίζοντα χρόνου 20 ετών θα είναι μεγαλύτερο από το να προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Μια άλλη προϋπόθεση για την εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών, όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και για τον ιδιωτικό φορέα, θα είναι η αδυναμία πληρωμής που εμφανίζεται να είναι πραγματική. Στην κατεύθυνση αυτή κατά την αίτηση ο οφειλέτης θα δέχεται την άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρήτου ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για το σύνολο της περιουσίας του και να μη εκμεταλλευτούν την ρύθμιση οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η αποδοχή της ρύθμισης από την πλειοψηφία των πιστωτών θα ρυθμίζει από την αρχή όλα τα χρέη του οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι αν η πλειοψηφία των πιστωτών αφορά το δημόσιο και υπάρχουν ανοιχτές οφειλές και σε τράπεζες θα πρέπει και αυτές να δεχθούν μικρότερες δόσεις για να μπορεί να αποπληρώνεται σταδιακά το σύνολο της οφειλής . Το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα ο οφειλέτης μετά την ρύθμιση για το σύνολο των οφειλών του δεν αποφασίζεται ούτε από τον ίδιο ούτε και από τους οφειλέτες. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα γίνεται η αίτηση θα έχει περιληφθεί ο μαθηματικός τύπος με βάση , ανάλογα με ο ύψος των οφειλών θα προκύπτει μια μηναία υποχρέωση για το οφειλέτη που θα κατανέμεται αναλογικά στο κάθε πιστωτή του. Ο μαθηματικός τύπος θα αφαιρεί από το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή το ελάχιστο ποσό με το οποίο θα πρέπει να έχει να ζει. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι για μονοπρόσωπο νοικοκυριό το ποσό αυτό φτάνει τα 600 ευρώ το μήνα με βάση και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η τεχνογνωσία υπάρχει από τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών που λειτούργησε την περίοδο 2018 -2029 και τώρα βελτιώνεται για να είναι έτοιμος για την εφαρμογή του νέου νόμου από 1/1/2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Οικονομία 09.09.2020 – 07:350 Εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις: Πότε δεν θα πληρώσετε πρόστιμο Πώς θα λειτουργεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Με τον νέο νόμο θα λειτουργήσει για πρώτη φορά και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για οφειλέτες οι οποίοι, με βάση τα εισοδήματα και τις οφειλές τους, προσεγγίζουν το όριο στο να μη μην μπορούν να εξυπηρετούν τις οφειλές τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και θα πρέπει να αναζητήσουν ρύθμιση οφειλών μέσα από το νέο σύστημα διευθέτησης οφειλών. Η ειδοποίηση θα έρχεται με μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση από το TAXIS και θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα λειτουργήσει μέσα από μια συνολική βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί μέσα από το νέο κώδικα διευθέτησης οφειλών . Για πρώτη φορά θα υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία θα συγκεντρώσει τα χρέη των οφειλετών από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα . Έτσι θα υπάρχει ένα προφίλ ιδιωτικού χρέους για τον κάθε δανειολήπτη στο οποίο θα αναγράφονται οι οφειλές αλλά και η μηνιαία εξυπηρέτηση τους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα . Μόλις λοιπόν υπάρξει καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση οφειλών πάνω από 60 ημέρες θα γίνεται έγκαιρη προειδοποίηση για την αναζήτηση ρύθμιση των οφειλών . Υπουργείο Οικονομικών

BySfairika.gr

Σεπ 9, 2020


Αναλυτικά οι περιπτώσεις
Μπορεί η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να έχει περάσει αλλά δεν είναι λίγοι οι φορολογούμενοι που επισκέπτονται ξανά το Taxisnet για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση συμπληρώνοντας ή διορθώνοντας στοιχεία της δήλωσης τους μεταβάλλοντας και τον τελικό λογαριασμό της Εφορίας.

Η υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων συνοδεύεται με την επιβολή πρόστιμων. Όμως υπάρχουν και οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή και προσαυξήσεις.

Αυτό συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις τροποποιήσεων:
– Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.

– Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

– Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

– Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).

– Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.

– Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN.

– Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους. Σε περίπτωση φιλοξενίας, συμπληρώνεται ο υποπίνακας του κωδικού 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας. Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »